ต่างประเทศ(ประตูสแตนเลส)
1.วัดระยะความกว้าง  ความสูง ของช่องประตู
2.ลูกค้าเลือกลายที่ต้องการ
3.ชำระเงิน
3.ผลิตตามแบบที่ต้องการ
4.อะไหล่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
5.กรุณาระบุประตูรีโมท หรือ ประตูธรรมดา
6.แพ๊กกิ้ง ป้องกันสินค้าชำรุด ลงพาเรด
7.จัดส่งทางเรือ

ลูกค้ากรุณาทำตามขั้นตอนดังนี้
1.วัดระยะความกว้าง  ความสูง ของช่องประตู
2.ลูกค้าเลือกลายที่ต้องการ
3.ส่ง E-mail:ak_stainless@hotmail.co.th

 
   
   
เลขที่ 63/17-18 หมู่ 4 ติดหน้าถนนเทพารักษ์ ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
©2014 by www.ak-stainless.biz